Käyttökokemuksia

Patenttikonsultointi Kangasmäki Oy  

"Tiedonvaihto keksijän kanssa on aina luottamuksellista, keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Jo Edicon kehityksen alkumetreiltä lähtien olen hyödyntänyt sen internet-yhteydellä toimivaa tiedonvaihtopalvelua, nykyisin Edicoa ja aikaisemmin sen edeltäjää.
Keksinnön esittäminen keksijän laatimien dokumenttien avulla vaatii alkuvaiheessa helppoa, mutta luotettavasti ja luottamuksellisesti toimivaa järjestelmää. Koska keksijän ei tarvitse rekisteröityä erityisiin tiedostonsiirtopalveluihin suojatakseen salassa pidettävää aineistoa, suosittelen suomalaista Edicoa. Siitä onkin tullut minulle ja asiakkailleni vaivattomasti ja varmasti toimiva tiedonvaihtokanava koko patentinhakuprosessin ajaksi."

Reijo Kangasmäki

Hammashoitoasema Dentti  "Olemme käyttäneet Edico-palvelua korkeaa tietosuojaa vaativien tiedostojen toimittamiseen yhteistyötahoillemme vuoden 2018 alusta alkaen. He saavat helpon tavan toistuvaan tiedonvaihtoon kirjautumalla palveluun vakiotunnuksillaan.

 
Asiakkaille Edicon käyttö on ollut sujuvaa ja itse olemme kokeneet sen helpottavan työtämme. Viestittely chatin kautta toimii silloinkin, kun olemme Edicossa eri aikaan. Tiedostojen siirtyminen, säilyttäminen ja poistaminen on tehty havainnolliseksi ja helposti omaksuttavaksi. Tietoturva on hoidettu nykyisten vaatimusten mukaisesti."

Juha Hoskari

Laki- ja yrityspalvelu Ratinen Oy    "Olemme käyttäneet Edicoa nyt jo parin vuoden ajan ja olleet tyytyväisiä palveluun. Hyvää palvelussa on erityisesti käytön helppous vastaanottajalle, sillä vastaanottajan ei tarvitse luoda tiliä itselleen.  Lisäksi olen oikein tyytyväinen siihen, miten antamani kehitysehdotukset on otettu Edicossa huomioon ja toteutettu. Näiden avulla on helpotettu tiedostohallintaa dokumenttien saatekommenteilla ja huomioväreillä, joilla voi antaa lisäinformaatiota dokumenttien vastaanottajalle kumpaankin suuntaan."

Henri Ratinen

Etusivulle